Autorinių teisių agentūra
Liepyno 7, Vilnius, Lietuva, Tel. (3702) 790637, Faks. (3702) 721121Švietėjiškos akcijos “Aš esu švarus” dalyvio

DEKLARACIJA

Vilnius, spalio ____ d.

Aš, įmonės________________________________________

vadovas ____________________________________ pareiškiu, kad parodoje InfoBalt’97 visi mūsų stende esantys kompiuteriai turi tik legalią programinę įrangą bei legalias duomenų bazes ir sutinku dalyvauti InfoBalt autorinių teisių agentūros organizuojamoje švietėjiškoje akcijoje “Aš esu švarus”.

  • 1.Aš sutinku parodos InfoBalt’97 metu, lankytojams ar žiniasklaidos atstovams paprašius, parodyti eksponuojamos programinės įrangos ir duomenų bazių licencijas, visiems besidomintiems aiškinti kaip atskirti legalius produktus nuo piratinių, švietėjiškais tikslais supažindinti visuomenę su kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisių apsaugos problemomis.

    2.Aš sutinku šios deklaracijos originalą padėti parodos metu mūsų stende matomoje vietoje.

    3.Aš sutinku, kad ant mūsų firmos kompiuterių pardoje InfoBalt’97 būtų užklijuoti lipdukai “I am clean - Aš esu švarus”.

    4.Neprieštarauju, kad mano, kaip akcijos dalyvio, vardą InfoBalt autorinių teisių agentūra paskelbtų spaudoje.

  • Parašas________________________