Lietuvos Informacinių technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos įmonių asociacija
Liepyno 7, Vilnius, Lietuva, Tel. (3702) 790637, Faks. (3702) 721121


Data: 1997 spalio 6
   
Lapų: 2 su antraštės lapu
   
Kam: InfoBalt’97 parodos dalyviams
   
Apie: švietėjišką akciją “Aš esu švarus”

Spalio 1 d. InfoBalt autorinių teisių agentūros susirinkime, kuriame dalyvavo InfoBalt autorinių teisių agentūros valdybos nariai: Tomas Jonušas, Romualdas Krukauskas, Robertas Tamulevičius, Vilma Misiukonienė bei InfoBalt Prezidentas Kęstutis Naujokaitis, nuspręsta parodos InfoBalt’97 metu organizuoti švietėjišką - kompiuterinių programų ir duomenų bazių autorių teisių gynimo akciją “Aš esu švarus”.

Agentūra kreipiasi į visus parodos InfoBalt’97 dalyvius, prašydama aktyviai įsijungti į šią akciją. Kiekvienos firmos garbės ir prestižo reikalas - pademonstruoti plačiajai visuomenei savo nuostatas. Šią akciją stebės žiniasklaidos atstovai, taigi manome, kad kiekvienai dalyvei tai ir puiki reklama.

Akcijos esmė - kiekvienas akcijos dalyvis, dalyvaujantis parodoje pasižada kad joje naudojama programinė įranga yra legali.

1.Kiekvienas akcijos dalyvio kompiuteris, dalyviui pasirašius DEKLARACIJĄ, bus paženklintas lipduku “I am clean”(Aš esu švarus) tam, kad parodos lankytojai galėtų pažinti firmas, dalyvaujančias akcijoje. Dalyvio deklaracijos tekstas pridedamas (1 lapas).

2.Organizatoriai įsipareigoja, kad firmos, nedalyvavusios akcijoje, nebus persekiojamos.

3.Firmų, sutikusių dalyvauti akcijoje, sąrašas bus skelbiamas spaudoje.

4.Informacija apie šią akciją bus perduodama visoms žiniasklaidos tarnyboms.

5.Pasirašytų deklaracijų kopijas prašome siųsti į InfoBalt raštinę faksu (8-22)-721121 arba deklaracijų kopijas prašome pateikti parodos organizatoriams registruojantis parodoje InfoBalt’97, deklaracijų orginalus prašome iškabinti matomoje vietoje savo stende.

6.Galutinė deklaracijų atidavimo data iki š.m. spalio 21 d. 10:00 val. ryto.

P.S.: dėl tikslesnės informacijos ir kilus neaiškumams kreiptis į Vilmą Misiukonienę

tel.: (8-22) 729910

InfoBalt autorinių teisių agentūros vardu Romualdas Krukauskas


<Šis dokumentas išsiųstas tiesiai iš kompiuterio elektroniniu būdu, todėl atsiradus klausimų dėl jo autentiškumo ar pilnumo, prašome kreiptis aukščiau nurodytais telefonais>